העבודות המוצגות כאן נעשו במהלך הלימודים. כמובן שמה שמוצג כאן אינו מכיל את כל העבודות שנעשו, אלא רק את אלו שלדעתי הן הטובות
.ביותר, והמציגות את יכולתיי

"שקולבו"
מאזניים שהפכו למשחק

"הכוחות שיהיו"
פרוייקט גמרManjoku
מסעדה יפנית

יער השירים
ספסל ושלטעיצוב פרגוד
למחלקת ילדים

Flower Serving


מוזיאון לעיצוב
כרטיס ביקור

לחץ על התמונות למידע נוסף ותמונות מוגדלות

 


All content © 2004 Itzhak Even. All rights reserved.
This site is designed and maintained by Itzhak Even.